Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» icon

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.»

Реклама:Скачати 398.09 Kb.
НазваМатеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.»
Дата конвертації16.02.2013
Розмір398.09 Kb.
ТипДокументи
джерело

Відділ освіти Старобешевської районної державної адміністрації

Методичний кабінет

Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Матеріали до конкурсу

«Кращий вчитель правознавства 2011 року.»

з досвіду роботи учителя історії та правознавства Смеловської В.А.

І кваліфікаційна категорія,

старший учитель
2011рік


Зміст


1.Анкета учасника конкурсу………………………………. 3

2.Лист- подання…………………………………………….. 4

3.Відгук про професійну діяльність учителя ……………. 5

4. Опис досвіду роботи над педагогічною проблемою…… 7

5.Розробки уроків з правознавства ………………………..14

6. Позаурочна робота з правового виховання …………… 33

7. Про клуб «Юний правознавець»…………………………48


Відгук про професійну діяльність учителя історії та правознавства

Мар’янівської ЗОШ I - III ступенів Старобешевского району

Смеловскої Валентини Анатоліївни

Смеловска Валентина Анатоліївна, учитель історії та правознавства, 1965 року народження, у 1987 році закінчила Донецький Державний університет за фахом – історик, викладач історії та суспільствознавства. Стаж педагогічної діяльності-24 роки, безпосередньо у Мар’янівській школі-21рік. У 2008 році пройшла курси підвищення кваліфікації при Донецькому обласному ІППО. За підсумками атестації має І кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель». За активну педагогічну та громадську діяльність Смеловська В.А. нагороджена грамотами районного відділу освіти, районної ради та районної державної адміністрації, районної ради профспілки та президії обкому профспілки працівників освіти і науки.

Учитель на високому рівні володіє навчальним матеріалом з предмету, методикою викладання правознавства. Її уроки відрізняються глибиною змісту й методичною стрункістю. Ерудований і вдумливий педагог, що постійно шукає нові й ефективні форми організації навчально-виховного процесу, сміливо впроваджує інноваційні ідеї, інтерактивні технології, використовує передовий педагогічний досвід для підвищення ефективності і якості навчального процесу.

На уроках демонструє навчання в співробітництві , стимулює творчість учнів, спонукає їх до самоосвіти та самовдосконалення дає можливість демонструвати власну точку зору, реалізує принципи адаптивного й особистісно - орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу. Учитель застосовує сучасні технології, методи й принципи навчання, прийоми розвитку критичного мислення. На належному рівні володіє державною мовою, що дає можливість викладати в українських класах. Моніторинг якості й ступеня навченості з історії й правознавству в класах де викладає Валентина Анатоліївна, засвідчив, що діти мають достатній і оптимальний рівень знань. З метою підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів учитель організує корекційну роботу як на уроках, так і в позаурочний час. Особливу увагу Валентина Анатоліївна приділяє позакласній роботі, використовуючи різноманітні форми діяльності - колективні, групові, індивідуальні (додаткові заняття, консультації, конференції, рольові ігри й інше). Учні Смеловскої Валентини Анатоліївни - постійні учасники і призери олімпіад, різноманітних конкурсів на рівні району, області. Учні-випускники вступають до юридичних вузів (Харківська юридична академія 2007 рік-1 уч.; Донецький юридичний інститут 2008 рік-1уч.; 2010 рік-1 учень.) Донецький Національний університет спеціальність «правознавство»- 1учень

Смеловска Валентина Анатоліївна активний учасник методичних об'єднань вчителів історії та правознавства. Протягом кількох років є членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства, захисту учнівських наукових робіт. Щиро ділиться власним досвідом з колегами. Постійно підвищує професійний рівень, приймала участь у роботі міжнародних семінарів з питань організації місцевого самоврядування (м. Донецьк 2008, 2009 роки), у навчально-методичному семінарі «Українські книжки для виховання толерантності», що проводився Українським Центром вивчення історії Голокосту (м. Донецьк 2011 рік)

Як класний керівник багато уваги приділяє виховній роботі, формуванню в учнів високих моральних якостей, правової культури, організовуючи діяльність класного колективу на принципах самоврядування, взаємоповаги й саморозвитку. Особлива увага приділяється громадянському й правовому вихованню.

Смеловская Валентина Анатоліївна принциповий, старанний, вимогливий до себе й до оточуючих педагог. Вона активно займається суспільною діяльністю, обиралася головою профспілкового комітету Мар’яновскої ЗОШ І-ІІІ ступенів, обиралася депутатом Мар’яновскої сільської ради, а з 2006 року- депутатом районної ради V скликання. Має заслужений авторитет серед учнів, батьків, колег.

Заступник директора з НВР Мартинова Г.Н.


Відділ освіти Старобешевської районної державної адміністрації

Методичний кабінет

Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


^ Формування самоосвітньої компетентності учнів

засобами правознавства

(Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.»

з досвіду роботи учителя історії

та правознавства Смеловської В.А.

І кваліфікаційна категорія,

старший учитель.


2011 рік

Радість відкриття,здивування перед істиною,

здобутою власними силам, дає людині

самоутвердження, переживання гордості,

поваги до самого себе.

( В. О. Сухомлинський)

Нині в Україні відбувається становлення громадянського суспільства, державної правової системи. Демократизація суспільних відносин сприяє активності особи як суб’єкта цих відносин. Це зумовлює необхідність отримання учнями знань про державно-правові явища, які є одним з провідних засобів впорядкування суспільних відносин і без яких сьогодні не може обійтися жодна людина.

Маю стійке переконання, що кожний справжній вчитель повинен формувати свою власну педагогічну систему, яка допоможе створити найкращі умови для отримання знань учнями, перетворення здобутих знань на переконання і застосування їх у життєвих ситуаціях. Завдання моє, як вчителя, - обрати педагогічні стратегії, що забезпечать здатність учня ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, продуктивно розв’язувати в повсякденному житті реальні проблеми.

Моя мета: виховати зацікавленого, правосвідомого, активного громадянина України, навчити учнів аналізувати і з правової точки зору оцінювати суспільно-політичні події, формувати навички правомірної поведінки, позитивні мотиви активної участі в суспільному житті. Найбільш дієвим засобом досягнення цієї мети я вважаю створення умов для формування самоосвітньої компетентності учнів.

Проблема організації самоосвітньої діяльності є досить актуальною в сучасній українській школі. Кожна дитина від природи наділена конкретними здібностями. Щоб ці здібності розкрилися протягом життя і дитина мала змогу їх реалізувати на користь собі і суспільству, необхідно допомогти їй відшукати в собі найкраще і створити умови для самовдосконалення. Випускники середньої школи повинні бути підготовленими до нових суспільних відносин, до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності, соціально захищеними, морально стійкими. Дуже важливо, щоб вони були здатні до безупинного саморозвитку. Розширення кругозору, пошук нових знань, розвиток умінь самостійного здобуття інформації стали нагальною потребою сучасності.

Теоретичним обґрунтуванням проблеми самоосвіти в нашому суспільстві є ряд державних і регіональних програм, а також праці сучасних науковців. Про здатність до постійного оновлення знань, тобто « здатність до навчання упродовж всього життя» зазначається в Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи. На формування в підростаючого покоління сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості звертається увага і в Національній доктрині розвитку освіти та державній програмі „Вчитель”. Крім того, регіональна програма про компетентнісний підхід в навчанні висуває одним з завдань формування освітньої компетентності у учнів, в тому числі і самоосвітньої.

Ряд авторів присвятили свої роботи саме проблемі формування самоосвітньої компетентності учнів засобами освітніх технологій. Серед них можна виділити роботу Н.В. Бухлової „Організація самоосвітньої діяльності учнів”, де виділяються мотиви, зміст і рівні самоосвіти серед учнівської молоді. Громцева А.К. звертає увагу на умови формування у учнів готовності до самоосвіти. Цікавими є дослідження Трубачової С., Пунської В.О., Буряка В.К., які піднімають питання про те, як навчити дитину учитися, які вміння і навички їй будуть необхідні в самоосвітній діяльності.

Сутність досвіду полягає в тому, що готовність до самоосвіти – це оволодіння особистістю всіма компонентами самоосвітньої діяльності. Основним шляхом, що допомагає в оволодінні всім комплексом самоосвітньої діяльності, є в першу чергу відповідна організація навчальної роботи школярів:

1.Вчитель на кожному уроці чи при підготовці виховного заходу повинен визначити соціально значимі мотиви, пов’язані з реалізацією ідеалів та життєвих планів учнів. А згодом привчати учнів самостійно відшукувати такі мотиви.

2.Поступово формувати навички самостійного оволодіння знаннями й пізнавальними вміннями :

а) Вміння працювати з навчальною та додатковою юридичною літературою; вміння збирати і аналізувати інформацію з різних джерел права, користуватися правовими актами.

б) Застосовувати пам’ятки та алгоритми вирішення задач.

в) Виконувати найпростіші операції мислення (порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, утворення понять, абстрагування, класифікацію)

3. Навчити учнів творчо мислити через оволодіння спеціальними прийомами (знаходити протиріччя,комбінувати, шукати аналогії та асоціації)

4. Формувати вміння самоконтролю та відслідковування динаміки творчого потенціалу.

Самоосвіта не може бути самоціллю, вона є засобом для вирішення будь-якої проблеми, яка постає або постане впродовж життя перед особистістю. Тому, на мій погляд, цілком логічним є використання технології проблемного навчання на уроках правознавства. Вона полягає в тому, що розгляд кожної теми починається з постановки конкретної проблеми. Важливим є те, що запропоноване інтелектуальне завдання повинно бути конкретним, можливим до виконання даною віковою групою учнів і життєво зорієнтованим. Таким чином діти кожного уроку звикають не тільки до ситуації проблемності правознавства, а і до думки, що вивчення цього предмета є справді життєво необхідним. На переконання вчителя процес навчання в школі повинен бути направлений на досягнення хоч невеликої, але перемоги. В цьому розумінні є доречним використання елементів педагогіки співробітництва та методу проекту.

Щоб залучити кожного учня до співпраці, на деяких уроках можнам використовувати інтерактивні методи навчання, які забеспечують взаємодію учнів між собою, тим самим діти вчаться спілкуватися з іншими. Учитель тільки організатор і координатор інтерактивної взаємодії. Ці методи дають найбільший простір для самореалізації учня у навчанні.

Проблема полягає в тому, як організувати самоосвітню діяльність учнів, щоб можна було чекати бажаних результатів.

Відпрацьованим є наступний алгоритм діяльності самого вчителя:

5.Моніторинг самоосвітньої діяльності учнів
4. Організація диференційованих груп учнів і планування роботи
3.Вивчення ступеню готовності учнів до самоосвіти
2. Вивчення рівня сформованості самоосвітньої компетентності учнів
1.Вивчення учителем методики організації самоосвітньої діяльності учнів

Ще одним важливим моментом організації самоосвітньої діяльності учнів є те, що поступово необхідно розширювати поле самореалізації учнів. На практиці це виглядає приблизно так: індивідуальна робота „учень -учитель”→ групова робота „учитель - учень - однокласник”→ позакласна робота „учень – однолітки”→ позашкільна робота „учень – однодумці”. Така робота прослідковується не лише на уроках з правових дисциплін («Вчимося бути громадянами»-8 клас; «Правознавство»- 9-10 класи.) а також на заняттях факультативного курсу «Громадянська освіта» в роботі клубу «Юний правознавець». Здобуті навички допомагають учням стати активними учасникам виховного процесу під час проведення годин спілкування, правових брей-рингів та ток-шоу, правознавчих КВК. У тісній співпраці класних керівників, адміністрації та вчителя правознавства проводяться бесіди, лекції з опорою не тільки на теоретичні положення норм права, але і з підкріпленням їх конкретними прикладами. Обов’язковими є проведення в кожному навчальному році місячника правових знань, щомісячно Дня правових Знань, які спрямовані на формування правової культури, профілактики правопорушень серед учнівської молоді. Корисними є зустрічі учнів школи та їх батьків з робітниками правоохоронних органів, психологами лікарями. Правове виховання здійснюється через вплив на сім’ю шляхом індивідуальної роботи з батьками, через роботу Ради профілактики правопорушень та правового батьківського лекторію.

Моніторинг сформованості самоосвітньої компетентності можна проводити у вигляді бесіди з дітьми, письмового анкетування, особистих спостережень учня і учителя. Корисними також виявляються відслідковування таких показників як детальна індивідуальна освітня траєкторія кожного учня з правознавства, відслідковування якості сформованості вмінь і навичок шляхом співставлення самооцінки учня і оцінки учителя, моніторинг сформованості самоосвітніх компетенцій через призму конкретних досягнень .

В результаті роботи над проблемою „організація самоосвітньої діяльності учнів ” учитель спостерігає певний ріст освітньої компетентності серед дітей. Це, в першу чергу проявляється в тому, що в порівнянні з 2007-2008 навчальним роком збільшилася кількість учнів, які обирають завдання творчого характеру з 15% в 2008 році до 27% в 2009 році і 41,5% в 2010 році (наведені дані по 11 класу).

Також спостерігається зростання кількості учнів, які приймали участь в олімпіадах, конкурсах і дослідницькій роботі з історії і правознавства:

Зведена таблиця результативності роботи учителя Смеловської В.А.


Олімпіади (місце)

Дослідницькі роботи

Конкурси (назва, місце)

район

Обл.

район

Обл..Всеукраїнський конкурс

Учнівської творчості «Мої права»

Район. етап - І місце

Облас. етап – ІІ місце

ІІ місце учнівської команди в районному конкурсі «Правовий брей-ринг»

-

2007 рік 9 клас ІІІ місце

2008 рік 9 клас ІV місце

2009 рік 9клас ІV міс.; 11 кл – І міс.

2010 рік 10 клас ІV місце

-


-


Участь

-

-


-9 клас ІІІ місце


-

-

-


^ Участь в олімпіадах з історії і правознавства:

І тур ІІ тур ІІІ тур

2008 рік 16 5 1

2009 рік 22 6 -

2010 рік 38 7

Атмосфера успіху яка виникає в системі такої роботи дає учням впевненість в своїх силах а відтак впливає на подальший життєвий вибір. Учні-випускники вступають до юридичних вузів (Харківська юридична академія 2007 рік-1 уч.; Донецький юридичний інститут 2008 рік-1уч.; 2010 рік-1 учень.) Донецький Національний університет спеціальність «правознавство»- 1учениця.

Працюючи над проблемою організація самоосвітньої діяльності учнів ” учитель очікує, що у учнів поступово будуть розвиватися такі здібності і навички як: пізнавальні можливості і навички; володіння великим об’ємом інформації; збільшення словникового запасу учня; вміння використовувати раніше вивчений матеріал; встановлювати причино-наслідкові зв’язки; вміти робити обґрунтовані висновки, інтегрувати і систематизувати інформацію; не боятися вирішувати складні проблеми; використовувати альтернативні шляхи пошуку інформації; вміти оцінювати як процес, так і результат, передбачати наслідки; досягти формування у учнів високого рівня правосвідомості та правової культури виховати активного громадянина України.


Відділ освіти Старобешевської районної державної адміністрації

Методичний кабінет

Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Розробки уроків з правознавства


з досвіду роботи учителя історії

та правознавства Смеловської В.А.

І кваліфікаційна категорія,

старший учитель.


Відділ освіти Старобешевської районної державної адміністрації

Методичний кабінет

Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


^ Ти – людина, значить маєш права.

Загальна декларація прав людини. Конвенція ООН про права дитини.

( Урок у 9 класі)


Підготувала і провела

учитель історії і правознавства

Смеловська В.А.

І кваліфікаційна категорія,

старший учитель


^ Тема: Ти – людина, значить маєш права.

Загальна декларація прав людини. Конвенція ООН про права дитини.

Мета:

довести значення для особистості дотримання прав і свобод. Визначити які документи стоять на захисті прав людини і дитини, навчитися аналізувати їх зміст, висловлювати власні судження про ступінь порушень прав в Україні, формувати в учнів вміння захищати свої права цивілізованим шляхом.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть:

 • Пояснювати поняття «права людини»;

 • Характеризувати види права і свобод людини і наводити приклади;

 • Називати міжнародні документи з права людини і прав дитини та аналізувати зміст статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини;

 • Висловлювати власні судження про значення прав людини і дитини, та про ступінь порушень їх в Україні.

 • Захищати свої права цивілізованим шляхом.

^ Основні поняття:

«права і свободи людини», «права дитини», «Загальна декларація прав людини», «Конвенція про права дитини».

Обладнання:

«Загальна декларація прав людини», Конвенція про права дитини, ілюстрації з сюжетами про порушення прав. Підручник.

^ Попереднє завдання:

І група готує історичну довідку «історичний розвиток прав людини».

Тип уроку:

Урок засвоєння нових знань.

Метод:

Колективно – груповий з використанням інтерактивних технологій

^ Хід уроку


І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація знань

Вчитель розпочинає урок з «мозкового штурму».

 • Що являє собою людина?

 • Які найважливіші потреби має людина?

 • Що ви розумієте під поняттям «права людини»?

 • Які права людини ви знаєте?

 • У чому полягає відмінність між моральними та правовими нормами.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вчитель звертає увагу учнів на ілюстрації з зображенням сюжетів про порушення прав людини.

Методом «мозковий штурм», учні відповідають на завдання 1:

Які права порушені у наданих сюжетах?

І^ . Поняття «права і свободи людини.

Завдання 2:

Разом з учителем учні формулюють поняття:

Права і свободи людини – це можливості людини, необхідні їй для існування і розвитку.

ІІ. Історія розвитку прав людини.

^ Учні групи І виступають з історичною довідкою

«Розвиток прав людини».

У процесі розвитку людства відбувалася еволюція людської свідомості щодо розуміння свого місця в суспільстві.

У первісному суспільстві людина просто боролася за виживання. Раб вже повставав проти рабовласника, усвідомлюючи несправедливість свого становища, і руйнував все на своєму шляху. Такими ж недосконалими методами користувались люди в часи середньовіччя. Але поступово людство переходило на досконаліші форми боротьби за свої права. Боротьба за права людини з часом набуває конкретної письмової форми, свідченням чого є, наприклад, Велика хартія вольностей 1215р. в Англії або Білль про права 1689р.

Найсуттєвішими документами, які проголошували рівність людей в їхніх правах, стали Декларація прав людини і громадянина 1789 р. у Франції.

Після Другої світової війни, яка продемонструвала жахливі факти порушення прав людини, знищення цілих груп за ознаками расової чи національної незалежності, релігійних переконань, у багатьох країнах утверджувалася думка про те, що необхідні спільні зусилля для забезпечення прав і свобод людини на міжнародному рівні. У 1945 році було створено комісію Організації Об’єднаних Націй (ООН) з прав людини, яка підготувала міжнародні документи, що визначали права і свободи людини, а 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила перший такий документ – Загальну декларацію прав людини (ЗДПЛ). Вона містить 30 статей, в яких визначено основні права і свободи людини.

ІІІ. Права і свободи які проголошує Загальна декларація прав людини.

Завдання 3:

Спираючись на статті документа, обговоріть у загальному колі:

про що йдеться у статтях Загальної декларації прав людини ? Коли у людини з’являються її права? Що означає «люди народжуються рівними у своїй гідності і правах»? Що означає непорушність прав людини? В які групи можна об’єднати ці права і свободи?


Учні заповнюють за допомогою вчителя таблицю.


Права людини


громадянські

політичні

Соціально - економічні

культурні

^ Право на життя.

Право на гідність й особисту недоторканість… .

Право на свободу слова. Право створювати політичні партії та організації… .

Право на власність. Право на житло. Право на працю тощо.

Право на освіту. Право на культурну спадщину… .


ІV. Що закріплює Конвенція ООН про права дитини

Завдання 4:

Обговоріть у парах:

Чи поширюються положення Загальної декларації прав людини та інших міжнародних документів на дітей? Чи потрібні дитині особливі права? Чому?

Завдання 5:

Учні використовуючи метод « Коло ідей» малюють на дошці схему:

Права що, на ваш погляд, потрібні дитині.

Учні разом з вчителем формують поняття ^ Права дитини - це спеціальні можливості, необхідні людині до 18 років, для існування і досягнення зрілості.

Учні групи І продовжують виступ з довідкою «Розвиток прав людини»

« Конвенція про права дитини»

Завдання 6:

Опрацювавши статті документа учні разом з учителем заповнюють таблицю.

^ Права дитини, задекларовані Конвенцією.


особисті

політичні

соціальні

культурні

На життя, ім’я,

Громадянство, піклування з боку батьків, збереження своєї індивідуальності.


Право висловлювати власні думки та збиратися з метою висловлювання своїх поглядів.

Охорону здоров’я

Соціальне забезпечення, рівень життя.

Право на освіту,

На користування культурними цінностями.

^ Проблемне питання:

Які, на ваш погляд, права людини і права дитини порушуються в Україні? Як їх треба захищати?

Учитель коментує схему « До кого треба звернутися, якщо вам потрібна допомога, слушна порада або ви почуваєтесь в небезпеці».

V. Висновки по уроку.

1. Рефлексія.

2. Самооцінка і оцінка учнів на уроці.

3. Коментування домашнього завдання

Домашне завдання: опрацювати пар. 8, самостійно опрацювати пункт 4 у § 8 «Юридичний механізм захисту прав в Україні.

Відділ освіти Старобешевської районної державної адміністрації

Методичний кабінет

Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


^ З циклу уроків до розділу

«Основи публічного права в Україні.»

( 10 клас)


Підготувала і провела

учитель історії і правознавства

Смеловська В.А.

І кваліфікаційна категорія,

старший учитель
Відділ освіти Старобешевської районної державної адміністрації

Методичний кабінет

Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Позаурочна робота

з правового виховання.

З досвіду роботи учителя історії та

правознавства Смеловської В.А.

І кваліфікаційна категорія

Старший учитель.


Відділ освіти Старобешевської районної державної адміністрації

Методичний кабінет

Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


^ Вивчаємо Сімейний кодекс України


(позаурочний виховний захід для учнів 9-11 класів)


Розробила і провела

учитель історії і правознавства

І категорії Смеловська В.А


Мета заходу:

Дати уявлення про шлюб, познайомити з розвитком шлюбних стосунків у різних народів в різні часи, звернути увагу на моральну цінність шлюбу.Підвести юнаків та дівчат до усвідомлення того, що при укладенні шлюбу вони беруть на себе певні взаємні моральні обов’язки,що з цієї миті вони несуть відповідальність один перед одним, перед своїми майбутніми дітьми, суспільством за свою сім’ю.

Обладнання.

Платівка–Мендельсон „Весільний марш”.

Добірка матеріалу „Витоки духовности. Шлюбні звичаї українців”.

Тест „Готовність до шлюбу”.

Поради з книги Паоло Мантегацца „Мистецтво одруження”.

Магнітофонний запис пісні „Родина” у виконанні Назарія Яремчука.


Епіграфи.

Успішний шлюб –це будинок, який треба щодня перебудовувати.

А.Моруз.

Шлюб повинен бути нескінченним взаємним вихованням.

А.Ам’єль.

Одружитися зовсім не важко, важко бути одруженим.

М. де Унамуно.

Одружитися –це значить наполовину зменшити свої права і удвічі збільшити свої обов’язки.

А.Шопенгауер.


^ Звучить „Весільний марш”Мендельсона.


На фоні музики слово вчителя.


Чи згідні ви стати чоловіком і дружиною?

Так... Так! Так! Так!

Тисячу разів повторюють це признання перед усім білим світом. Їй єдиній, єдиному йому .Зупинись, мить, ти чудова!

Проливається золотим дощем на закоханих зерно і хміль...Хай буде їхне життя щасливим і щирим. Хай лелека на даху їхнього будинку зів’є гніздо. Хай доживуть вони до щасливого весілля своїх синів і дочок. Хай буде благословенним життя , осяяне коханням.

Що треба, щоб він і вона були щасливі? Безумовно, кохання. Саме кохання-одна з вищих моральних цінностей, яка звеличує людину. Високий рівень розвитку цього почуття – свідотцтво багатства людської особистості, прагнення закоханих до шлюбу-це показник істинності кохання.

І сьогодні ми з’ясуємо питання про шлюб та його моральну цінність, про психологічну готовність до шлюбу, згадаємо весільні звичаї минулого і сучасності, правову основу шлюбних стосунків.


Учениця.

Етимологія російського слова „брак” указує на спорідненість із давньоруським „брачити”, тобто „ відбирати”.Українське слово „шлюб” бере свій початок від давньослов’янського слова „слюб”, що означало урочисту обіцянку. „Слюбитись” в ряді слов’янських мов означає домовитись.

Шлюб –це санкціонована суспільством форма взаємин між статями, ставлення до потомства, тобто засіб регуляції статевих стосунків і відтворення населення. Це вільна рівноправна спілка жінки та чоловіка, укладена з дотриманням порядку та умов, установлених законом, яка утворює сім’ю і породжує взаємні особисті і майнові права та обов’язки між подружжям.

Характер шлюбно-сімейних стосунків залежить від соціально-економічного укладу суспільства.Саме про це цікаві повідомлення істориків та етнографів.

^ Група істориків та етнографів.

В умовах рабовласницького та феодального суспільства жінки були позбавлені багатьох громадянських прав.У нерівному становищі вони були й перед законом, котрим оголошував чоловіка володарем усіх членів сім’ї. В Стародавньом Римі чоловік після року життя з дружиною міг зробити її своєю рабинею або продати у рабство.

У племен сайін, аль-хумум на півдні Ємену жінки самостійно вибирають нареченого й зусрічаються з ним до весілля. Шлюб укладається в оселі жінки. На її родичів молодий працює певний час, доки не дістане дозвіл увести жінку в своє житло. Молода, трохи поживши з чоловіком, має право піти від нього до своїх батьків. Пояснення просте: „ Я його не хочу”, - говорить вона й це вважається вагомою підставою для розірвання шлюбу. Жінка доглядає дітей, пасе кіз та овець. Але вона ж приймає гостей як глава сім’ї. Чоловік захищає сім’ю та рід, заробляє на прожиток і доїть верблюдець, але він же готує їжу, меле зерно, пере свій одяг, ходить по воду та за паливом. Найцікавіше, що права жінок надійно оберігає племенне зібрання, в якому немає жодної жінки – лише мудрі старики та дужі воїни.

Усвідомлення необхідності вступу в шлюб, створення сім’ї набувало часом незвичайних форм. Так давньогрецький мислитель Платон вважав, що суспільство має засуджувати тих, хто не створив сім’ї до 35 років. Нежонаті після цьго віку мусять сплачувати відповідний податок. У стародавніх Афінах і Спарті справді існував звичай під час свята весни сікти різками тих, хто ухилявся від вступу в шлюб.

Головною передумовою щодо вступу у вінчальний шлюб в давній Русі був шлюбний вік: 13-14 років. Але інколи ця умова порушувалася: „Княгиня Верхуслава Всеволодовна, когда ее выдавали замуж, «была млада сущее осьми лет…». Иван ІІІ Васильевич стараниями тверского князя Бориса Александровича был, выражаясь языком „Слова о полку Игореве”, „опутан красною девицею” и того раньше, пяти лет”. Подібні шлюби переслідували політичну мету. Заборонялися шлюби з іновірцями, з родичами.

В умовах буржуазного суспільства сім’я починає набувати рис рівноправності. В такій сім’ї чоловік і дружина працювали, обоє утримували своїх дітей. Шлюб їхній будувався на рівноправних відносинах, але деколи свобода шлюбу в значній мірі обмежувалася національними та релігійними забобонами.


Учитель. Діючий в нашій країні Сімейний кодекс, прийнятий 1 січня 2004 року, спеціально підкреслює умови вступу в шлюб, визнаючи його дійсним або не дійсним.

Які вам відомі умови вступу в шлюб у нас в країні?


^ Група правознавців.


Головною передумовою є згода майбутнього подружжя на укладення шлюбу, його реєстрацію. Інакше один із подружжя може через суд оголосити шлюб недійсним. Необхідність вкючення цієї умови до числа тих, що визначають дійсність шлюбу, викликана (хоч і нечастими) випадками викрадення наречених. Проте згода не є ще достатньою підставою для визнання шлюбу дійсним.

Другою умовою всупу в шлюб є шлюбне повноліття майбутнього подружжя. Згідно з законом шлюбний вік в Україні установлено для юнаків – 18 років, для дівчат – 17. У разі, коли молоді люди вступають в інтимні зносини й чекають на дитину, місцеві органи влади мають право реєструвати шлюб між особами, котрі не досягли шлюбного віку (мінімальний вік – 14 років).

Третя умова вступу в шлюб є дотримання принципу моногамії, більш того, відступ від цього принципу вважається у нас злочином і переслідується відповідними статтями Кримінального кодексу.

Четвертою умовою є відсутність будь-якого рідства між майбутнім подружжям.

Нарешті, п’ятою умовою є психічне здоров’я осіб, котрі вступають у шлюб. Закон не допускає укладення шлюбу між особами, одна з яких визнана в судовому порядку недієздатною з причини душевної хвороби. Поява дефектів психіки після вступу в шлюб дає право одному з подружжя шлюб розірвати.


^ Правові змагання

Мандруючі сторінками Сімейного кодексу України”


Усі, хто приймає участь в розмові діляться на команди: ігроків і вболівальників.


І завдання: (2бали)

Придумати назву команди і її дивіз у вигляді чотирьох рядків.


ІІ завдання: „Розмінка” (кожна правильна відповідь – 1 бал, час відповідей командами – 2 хвилини)

1. Основний закон держави (Конституція)

2. 24 серпня 1991 рік (Проголошення Акту незалежності України)

3. Сила, за допомогою якої можна підкоряти своїй волі (влада)

4. Територія – це ознака чи форма держави? (ознака)

5. Загальнообов’язкове правило поведінки (правова норма)

6.Форма правління, при якій вища влада належить одній особі (монархія )

7. За територіальним устроєм Україна є…..? (Унітарна)

8. Чи є правовий звичай джерелом права? ( Так)

9. Що це таке: адміністративне право, земельне, сімейне, трудове,

кримінальне право (галузі права)

10. Хто є автором теологічної теорії походження держави?

Фома Аквінський

11. Що таке теорія конвергенції? Зближення капіталістичної і

соціалістичної системи державності

12. Яка держава була раніше: Київська Русь чи галицько-Волинське князівство Київська Русь

13. Хто є автором «Руської Правди» Ярослав Мудрий

14. В якому році Пилип Орлик написав першу українську конституцію? (1710 рік)

15. Скільки областей є в Україні? 24 області

16. Коли була проголошена Декларація про суверенітет України (16.о6.1990

17. Правоприємницею якої держави стала Україна СРСР

18. Яка подія сталася 28.06.1996 року прийнята Конституція України

19. Назвіть форму правління в Україні республіка

20. Хто є автором музики Державного гімну України М.Вербицький

21. Назвіть міста України особливого підпорядкування Київ і Севастополь

22. Прийняття населенням шляхом голосування важливих рішень референдум

23. Назвіть відомі вам виборчі системи мажоритарна і пропорційна

24. Назвіть кількість народних депутатів ВР України – 450

25. Хто є головою України як держави - президент

26. Як ви розумієте слово омбудсмен - уповноважений ВР з питань

захисту прав людини

27. Як називається парламент України? Кабінет Міністрів

28. Коли відбудуться чергові вибори в ВР і органи місцевого самоврядування? 26.03 2006 року

29. Який суд є єдиним органом конституційної юрисдикції?

Конституційний Суд

30. Коли було прийнято нині діючий Сімейний кодекс України?

01.01.2004 року

ІІІ завдання: „Поясни поняття”

(команди по черзі вибирають правові поняття і дають їм визначення- кожна правильна відповідь – 2 бали)


 1. Сімейне право.

 2. Родина.

 3. Шлюб.

 4. Заручини.

 5. Розлучення.

 6. Всиновлення.

 7. Шлюбний контракт.

 8. Аліменти.


ІV завдання: „Порівняй поняття”

(команди вибирають пару понять і визначають спільне і відмінне – 4 бали)


1.Припинений шлюб – недійсний шлюб.


2.Опіка – піклування.


^ V завдання „Права батьків і дітей та їхні обов’язки”

(команди заповнюють таблиці на місцях – 8 балів)

для 1-ї командиз/п

Час

Права батьків

Права дітей

1

До часу повноліття дитини2

Після досягнення повноліття дитиною
Для 2-ї команди
з/п

Час

Обов’язки батьків

Обов’язки дітей

1

До часу повноліття дитини2

Після досягнення повноліття дитиною
^ VІ „Ви юрист”


(Вирішить правову задачу – 5 балів )

Роженко Микола звернувся з позовом про розподіл спільного майна до Роженко Ольги – своєї дружини. У позовній заяві він просив поділити домашнє майно, набуте під час шлюбу, до складу якого входять: холодильник „Норд”, комод, меблевий гарнітур „Олеся”, кухонний комбайн „Мрія”, пилосос, телевізор „Samsung”, жіночий золотий ланцюжок, чоловіча золота печатка, столовий сервіз, музичний синтизатор, страхова сума 2000 гривень, ожержана Роженко за договором особистого страхування. Посилаючись на те, що він працює музикантом, Роженко Микола просив виділити йому музичний синтизатор, подарований його батьками на повноліття, а інше майно поділити порівну. Відповідачка проти позову заперечувала, посилаючись на те, що до переліку майна, набутого під час шлюбу, включено майно, яке належить їй на праві особистої приватної власності, а саме: телевізор „Samsung”, який був успадкований після смерті її батька, столовий сервіз, подарований їй на ювілей співробітниками; пилосос, подарований її батьками на весілля.

(Вирішить правову задачу – 5 балів )

Роженко Микола звернувся з позовом про розподіл спільного майна до Роженко Ольги – своєї дружини. У позовній заяві він просив поділити домашнє майно, набуте під час шлюбу, до складу якого входять: холодильник „Норд”, комод, меблевий гарнітур „Олеся”, кухонний комбайн „Мрія”, пилосос, телевізор „Samsung”, жіночий золотий ланцюжок, чоловіча золота печатка, столовий сервіз, музичний синтизатор, страхова сума 2000 гривень, ожержана Роженко за договором особистого страхування. Посилаючись на те, що він працює музикантом, Роженко Микола просив виділити йому музичний синтизатор, подарований його батьками на повноліття, а інше майно поділити порівну. Відповідачка проти позову заперечувала, посилаючись на те, що до переліку майна, набутого під час шлюбу, включено майно, яке належить їй на праві особистої приватної власності, а саме: телевізор „Samsung”, який був успадкований після смерті її батька, столовий сервіз, подарований їй на ювілей співробітниками; пилосос, подарований її батьками на весілля.

(Вирішить правову задачу – 5 балів )

Роженко Микола звернувся з позовом про розподіл спільного майна до Роженко Ольги – своєї дружини. У позовній заяві він просив поділити домашнє майно, набуте під час шлюбу, до складу якого входять: холодильник „Норд”, комод, меблевий гарнітур „Олеся”, кухонний комбайн „Мрія”, пилосос, телевізор „Samsung”, жіночий золотий ланцюжок, чоловіча золота печатка, столовий сервіз, музичний синтизатор, страхова сума 2000 гривень, ожержана Роженко за договором особистого страхування. Посилаючись на те, що він працює музикантом, Роженко Микола просив виділити йому музичний синтизатор, подарований його батьками на повноліття, а інше майно поділити порівну. Відповідачка проти позову заперечувала, посилаючись на те, що до переліку майна, набутого під час шлюбу, включено майно, яке належить їй на праві особистої приватної власності, а саме: телевізор „Samsung”, який був успадкований після смерті її батька, столовий сервіз, подарований їй на ювілей співробітниками; пилосос, подарований її батьками на весілля.

^ Підведення підсумків конкурсної програми


Рефлексія

Учитель. Наша розмова стосується шлюбного законодавства, а давайте звернемо увагу на питання щодо морально-психологічної готовності до шлюбу.

^ Учням пропонуються питання. Відповіді обговорюються.

Питання. – Що треба обдумати перш ніж приймати рішення про шлюб?

 • Навіщо люди одружуються?

 • Чи достатньо однієї тільки любові для вступу в шлюб?

 • Чи можуть бути якісь поради щодо того, коли треба розпочинати підготовку до шлюбу?

Слово вчителя. Молоді люди задовго до шлюбу спочатку в роздумах з самими з собою, потім в бесідах з коханим повинні спробувати уявити свою майбутню сім’ю, свє місце в ній, взаємні стосунки і таке інше. Не можна вибирати чоловіка чи дружину, не уявивши собі ,яке з ним (чи з нею)буде сімейне життя.

Щоб навчитися робити щось всерйоз , люди довго і наполегливо вчаться , набувають знань, досвіду. По-іншому буває, коли беруть шлюб. Тут кожний сам собі вчитель і учень, начальник і підлеглий, скульптор і глина, з якої він сміливо ліпить щось,що йому самому уявляється ще дуже туманно. Але це не зупиняє молодих людей: вони стрімголов кидаються у шлюб, рахуючи, що якщо це можуть зробити інші ,то чому ж заборонено їм.


Холодильник


Комод


Пилосос


Чоловіча

печатка


Меблевий гарнітур


Телевізор


Жіночий ланцюжок


^ Столовий сервіз


Музичний синтизатор


Страхова сума

2000 гривень


Майно, що є особистою власністю дружини


Майно, що є особистою власністю чоловіка


^ Майно, що є сумісною власністю подружжя


Заповніть таблицюз/п

Час

Права батьків

Права дітей

1

До часу повноліття дитини

2

Після досягнення

повноліття дитиною


^ Заповніть таблицю
з/п

Час

Обов’язки батьків

Обов’язки дітей

1

До часу повноліття дитини

2

Після досягнення повноліття дитиною


Успішний шлюб–це будинок, який треба щодня перебудовувати.

^ А. Мароуз

Одружитися –це значить наполовину зменшити свої права і удвічі збільшити свої обов’язки. А.Шопенгауер


Відділ освіти Старобешевської районної державної адміністрації

^ Методичний кабінет

Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Клуб

Юний правознавець”


керівник

учитель правознавства

і історії Смеловська В.А.


2011-2012

Положення


Правове виховання – це діяльність юридиних і фізичних осіб, яка направлена на виховання правової свідомості і правової поведінки громадян.

Основною метою правового виховання є виховання правової культури у учнів Мар’янівської школи. А саме: знання і виконання законів України; повага до прав і свобод інших людей; формування активного негативу до протиправних дій.

Задача правового виховання складається з того, щоб на основі загальної правовиховної мети у кожної людини були сформовані6

 • правильна правова орієнтація і повага до законів;

 • свідомий вибір варіантів поведінки;

 • поважне ставлення до правоохоронних органів;

 • почуття особистої відповідальності і розуміння обов’язковості покарання за правопорушення;

 • критичне ставлення до порушень і порушників закону;

 • потреба в особистій участі в боротьбі з правопорушниками;

 • свідома звичка дотримуватися законів.

Правове виховання включає викладання курсу «Основи правознавства», « Вчимося бути громадянами», яке тісно пов’язане з різними формами позакласної роботи, організацією внутрішкільного порядку, роботою з батьками і робітниками правоохоронних органів.

Отримані на уроках теоритичні знання вимагають практичного закріплення набутих знань і їхнє поглиблення в позаурочній роботі. Важливою задачею є розвиток у учнів умінь і навичок: умінь самостійно здобувати знання, орієнтуватися в сучасних політичних проблемах, здійснювати самовиховання, самоконтроль, розвивати пізнавальні інтереси і здібності.

Досягнення цих задач відбувається в постіній взаємодії класних керівників і заступника директора з виховної роботи, учителя правознавства, учнів і батьківського активу.

Приймаючи до уваги специфіку підготовки кожного виховного заходу, учитель використовує різні методи і форми роботи з дітьми, спираючись на індивідуальні можливості школярів, їхні інтереси, рівень підготовки. Все це служить формуванню активної громадянської позиції.

Успіх правового виховання залежить від конкретної роботи з підлітками. Великі можливості в цьому відношенні надає шкільний клуб „Юний правознавець”. На чолі клубу стоїть штаб, його структура складається з певних секторів:


 • вивчення основ правознавства;
 • робота з молодшими школярами;
 • облік відвідування і профілактична робота;
 • укріплення внутрішкільного порядку;
 • організація вільного часу школярів;


- дослідницька робота.

Штаб клубу складає план і надає його на затвердження педагогічній раді.

Планом передбачені регулярні засідання штабу з питань роботи секторів; проведення різного роду заходів.

Будь яка справа обговорюється разом. Засідання штабу, зустрічі учнівської молоді можуть проводитися у формі засідань „круглих столів”, диспут, лекція, гра, агітбригада, тощо.

Теоритичні заняття підкріплюються різноманітною правоохоронною, суспільно-корисною діяльністю.


^ Структура роботи клубу


вивчення право- робота з молод- облік і профілак- знавства шими школярами тика

(9 кл-курс”Право- (конкурси малюнків, (облік відвідуван-

знавство”, рольові ігри, бесіди) ня, Рада профі-

^ 10 кл.-курс «Право- лактики”)

Знавство


Клуб

«Юний правознавець»
укріплення організація робота з обда-

внутрішкіль- вільного рованними

ного порядку часу дітьми

(організація (участь у конкурсах, (участь у олімпіа-

чергувань диспутах, виховних дах,написання до-

учнів і учителів заходах) слідницьких робот,

на перервах) лекторська група)


Затверджено:

Директор школи В.В. Радіонов


^ Тематичний план роботи

Клубу „Юний правознавець”сектора роботи з обдарованними дітьми

Зміст роботи

Форма роботи

термін

відповідальний

1

Планування на 2011-2012 н.р.

засідання

вересень

Смеловська В.А.

2

Правопорушення і його супутники


Конференція, Засідання Ради профілактики

жовтень

Гіюк Д – уч 11 кл.Соловйова.

3

Конвенція ООН про права дитини

бесіда

листопад

Чучук Є уч. 11 кл., класні керівники

4

Як не стати жертвою злочину?

Захист проектів

Засідання комісії укріплення внутрішкільного порядку

грудень

Смеловська В.А.

Соловйова М.Ю

5

Конституційні обов’язки громадян України.

Лекція з елементами дискусії

Конкурс творів

січень

Савельченко Т. – учениця 9 класу

Смеловська В.А

6

„Ти і закон”

Правовий брейн-ринг

Засідання Ради профілактики

лютий

Носовець К.- учень 10 класу

Соловйова М.Ю

7

Демократичні вибори в Україні – міф чи реальність?

Рольовий тренінг

березень

Смеловська В.А

8

„Соціальне забеспечення дітей та молоді”

лекція

квітень

Смеловська В.А

9

„Сімейний кодекс України”

Екскурсія в РАГС

травень

Смеловська В.АСклад лекторської групи


 1. Чучук Євгєнія - учениця 11 класу.

 2. Гіюк Дмитро – ученень11 класу.

 3. Кочева Влада – учениця 11 класу.

 4. Савельченко Тетяна – учениця 9 класу.

 5. Тохтамиш Тамара – учениця 9 класу.


Тематика бесід, розроблена лекторською групою і запропонована для роботи кураторам.


Тематика бесід з учнями 1-4 класів

 1. Охорона природи – турбота усіх”.

 2. „Бережи свій підручник”.

 3. „За законами Світлофора”.

 4. „Поведінка на перерві”.

 5. „Мої обов’язки вдома”.

 6. „Я черговий”.


Тематика лекцій для учнів 5-9 класів

 1. „Права і обов’язки учнів. Устав Мар’янівської школи.

 2. „Відповідальність школярів за свої вчинки”.

 3. „Декларація прав дитини”.

 4. „Знати і поважати закон, виконувати закони – обов’язок кожного”.

 5. „Правопорядок – основа демократії”.Тематика лекцій для 10-11 класів.

 1. „Трудова дисципліна і відповідальність”.

 2. „Незнання законів не звільняє від відповідальності”.

 3. „Міцна сім’я – міцна держава”

 4. „Захист Вітчизни – обов’язок громадян України.

 5. „Які твої обов’язки перед суспільством”.Виховні заходи, підготовлені і проведені членами клубу „Юний правознавець” у 2010 -2011 навчальному році. 1. Рольовий тренінг „Наркоманія – ти – закон” – жовтень.
 1. Ток-шоу „Паління: данина моді чи хвороба?” – листопад.
 1. Конференція з елементами рольової гри „Євроінтеграція України в аспекті захисту прав людини” – грудень.
 1. Правова гра „Мандруючи сторінками Сімейного кодексу України” –лютий.

5. Рольвий тренінг „Вибори президента школи” - березень


Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconМетодичні рекомендації щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець". Відділу документального забезпечення довести цей наказ до відома органів виконавчої влади та інших державних органів
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 19. 09. 2007 року n 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий...

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconПоложення про проведення щорічного конкурсу "Кращий інвестор року"
Це Положення визначає етапи, умови організації й порядок проведення Конкурсу, права й обов'язки його організаторів і учасників, основні...

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconМета та завдання конкурсу
Всеукраїнського конкурсу «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconМета та завдання конкурсу
Всеукраїнського конкурсу «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconДругий день всеукраїнського конкурсу „Вчитель року 2010" в номінації „трудове навчання" проходив в Донецькому ліцеї №12. В цей день учасники конкурсу проводили відкриті уроки, загалом 4, І розробляли творчий проект
За оцінками журі кращими роботами визнані роботи вчителів Лебеденко С. Г. (м. Маріуполь, школа №57), Даніліної Е. М. (м. Селідове,...

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconУ м. Миколаєві 13-14 травня 2011 року (за участю представників країн єс) 13 травня 14. 20-14. 40 Церемонія нагородження переможців Національного конкурс
...

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconКононеко Лілія Петрівна, учитель правознавства Краматорської економіко-гуманітарної гімназії з теми: Метод проектів на урок
Дев’ятого лютого на базі Донецької спеціалізованої гуманітарної школи №65 (Київський район) розпочався очний тур обласного конкурсу...

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconДодаток №1 до рішення чотирнадцятої сесії міської ради 6 скликання від 30. 08. 2011 року №22 положення про конкурс на кращий варіант створення символіки (герба, прапора та гімну) м.Ізяслава
Мета конкурсу – створення кращого варіанту символіки (герба, прапора та гімну) м. Ізяслава, його історичної основи, сприяння почуття...

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconНаказ №21 Про участь в обласному конкурсі "Кращий працівник року" На виконання рішення Донецької обласної ради від 24. 12. 2012р. №6/17-428 "Про обласний конкурс "Кращий працівник року" у 2013 році"
Донецької обласної ради від 24. 12. 2012р. №6/17-428 “Про обласний конкурс “Кращий працівник року” у 2013 році” та з метою підвищення...

Матеріали до конкурсу «Кращий вчитель правознавства 2011 року.» iconРішення Донецької обласної ради від 24. 12. 2012р. №6/17-428 «Про обласний конкурс «Кращий працівник року» у 2013 році», згідно наказу уон донецької ода від 17. 01. 2013 №21 «Про участь в обласному конкурсі «Кращий працівник року»
Уон донецької ода від 17. 01. 2013 №21 «Про участь в обласному конкурсі «Кращий працівник року» та з метою підвищення престижу й...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©tib.znaimo.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи