Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 icon

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007

Реклама:НазваУроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007
Сторінка3/11
Дата конвертації27.07.2013
Розмір1.52 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема. Вимірювання часу

Мета роботи: ознайомитися з явищами, які використовуються для вимірювання часу, та з приладами для вимірювання часу.

Прилади і матеріали: метроном, секундомір, кулька на нитці, штатив.

^ Теоретичні відомості

Для вимірювання часу використовують явища і процеси, які пов­торюються через однакові інтервали часу. У найбільш поширених годинниках використовуються такі періодичні процеси: обертання Землі (сонячні годинники), механічні й електричні коливання (ме­ханічні та електронні годинники).

До найпростіших і давніх приладів для вимірювання часу нале­жать пісковий і водяний годинники. У пісковому годиннику про­міжок часу відміряється за пересипанням піску з однієї посудини в іншу. У водяному годиннику час визначається за витіканням води із посудини.

^ ХІД РОБОТИ

 1. Ознайомтеся із. зовнішнім виглядом й органами керування се­кундоміра. За допомогою секундоміра (чи годинника з секунд­ною стрілкою) визначте та запишіть свій пульс (кількість ударів за хвилину):

 2. Виготовте маятник, затиснувши кінець нитки, до якої прив'язана кулька, у лапці штатива. Підберіть таку довжину маятника, за якої одне коливання триває 1 чи 2 секунди. За допомогою ма­ятника визначте свій пульс. Порівняйте отриманий результат з тим, який ви одержали в першому досліді. Чим пояснюється різниця в отриманих результатах?

 3. Додаткове завдання. Ознайомтеся з дією піскового (водяного) го­динника. Чи можна зробити для нього шкалу?

4. Дайте відповіді на контрольні питання 1. Яка ціна поділки секундоміра?

 1. 3 якою точністю можна виміряти час за до­помогою показаного на рисунку секундо­міра?

 2. Визначте за рисунком, який час пройшов після пуску секундоміра.


4) Накресліть фрагмент шкали секундоміра з ціною поділки 4 с.5. Зробіть висновок за виконаною роботою.

Домашнє завдання

Прочитати матеріал за підручником; вивчити за конспектом; за­дачі 2.11, 2.30, 2.40.

УРОК 6

Тема. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одини­ці площі. Об'єм та одиниці об'єму

Лабораторна робота № 4. «Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні»

^ Мета уроку: ознайомлення з вимірами простору, відповідними оди­ницями та зв'язками між ними; формування навичок вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні.

^ Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: лінійка, палетка, брусок, дріб (або горох), пшоно (або мак), голка, нитка (або дріт).

План уроку: 1. Актуалізація знань. Самостійна робота.

 1. Виміри простору. Довжина, площа, об'єм.

 2. Лабораторна робота № 4.

^ ЗМІСТ УРОКУ

Актуалізація знань учнів

і Бесіда за питаннями

 1. Наведіть приклади об'єктів мікросвіту; мегасвіту;

 2. Чи існує різка межа між макросвітом та мегасвітом?

 3. Які відомі вам прилади використовують для вимірювань просто­ру? Часу?

 4. Спортсмени один за одним долають одну й ту саму дистанцію. Як можна порівняти витрачений час, якщо немає секундоміра або годинника?

Контроль (самостійна робота)

Варіант 1

1. (/ бал) Якою літерою позначають час?

а) S; б) V; в) т; г) t.

2. (1 бал) Яким приладом вимірюють довжину?
а) Мензуркою; б) термометром;

в) лінійкою; г) секундоміром.

3. (2 бали) Макросвіт утворюють тіла, розміри яких приблизно
дорівнюють розміру...:

а) атома; б) зорі; в) планети; г) людини.

4. (2 бали) Простір — це...:

а) значення найменшої поділки шкали вимірювального прила­ду;

б) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують
взаємне розташування об'єктів;

в) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують
тривалість і послідовність подій;

г) одна з основних фізичних величин.

 1. бали) Переведіть у секунди: 8 год, 25 хв, 3 доби.

 2. бали) Розташуйте в порядку зростання: 800 хв, 9 год, 15 360 с, 1/5 доби.

Варіант № 2
1.(1 бал)
Якою літерою позначають температуру?
а) S; б)V; в) т; г) t.

 1. (1 бал) Яким приладом вимірюють час?

 2. а) Секундоміром; б) термометром; в) вагами; г) мензуркою.

 3. (2 бали) Мегасвіт утворюють тіла, розміри яких приблизно дорів­нюють розміру...:

а) атома; б) зорі; в) будинку; г) людини.

4. (2 бали) Час — це...:

а) значення найменшої поділки шкали вимірювального при­
ладу;

б) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують
взаємне розташування об'єктів;

в) одне з основних понять фізики, за допомогою якого описують
тривалість і послідовність подій;

г) одна з основних фізичних величин.

5. (З бали) Переведіть у секунди: 6 год, 35 хв, 4 доби.
3. (З бали) Розташуйте в порядку зростання:

400 хв, 11 год, 21 000 с,1/2 доби.

Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6
варіант 1
г

в

г

б

28 800 с, 1 500 с, 259 200 с

15 360 с,1/5 доби, 9 год, 800 хв
варіант 2
г

а

б

в

21 600 с, 2 100 с, 345 600 с

21 000 с,400 хв, 11 год, 1/2 доби

Методичні рекомендації щодо оцінювання роботи. За завдан­ня 5 і 6 учень може отримати певну частину максимальної кількості балів. Це необхідно повідомити учням ще до початку роботи.

^ Вивчення нового матеріалу

Всі явища відбуваються десь і колись, тобто у просторі та часі. Наш простір є тривимірним: кожен предмет має довжину, ширину та висоту.

Довжиною можна характеризувати не тільки фізичні тіла, а й фізичні явища — можна навести як приклад шлях, який прохо­дить рухоме тіло.

В СІ за одиницю довжини прийняли 1 метр (позначення м).

Вимірюючи довжину якогось тіла (наприклад, будівлі або уч­нівського стола), ми використовуємо вимірювальний прилад (лінійку або мірну стрічку), на якому нанесені поділки. Найчастіше це метри, сантиметри (1 см = 0,01 м) та міліметри (1 мм = 0,001 м).

Бувають випадки, коли пряме вимірювання довжини (напри­клад, довжини кола) здійснити важко. В таких випадках можна ско­ристатися непрямими методами визначення довжини (наприклад, можна виразити довжину кола через радіус цього кола).

^ Довжина кола l = 2πR
За одиницю площі, прийнято (площа квадрата зі стороною 1 м), а за одиницю об'єму — їм3 (об'єм куба з довжиною ребра 1 м).

Об'єм рідини можна виміряти за допомогою мензурки. Іноді мож­на використати мензурку і для вимірювання об'єму твердого тіла. Для прямого вимірювання площі можна використовувати палетку (треба показати палетку та пояснити принцип вимірювань). Продов­жуємо заповнювати таблицю наприкінці зошита.Назва

Позначення

Одиниці

Прилад для вимірювання

Площа

5

м2

Палетка

Проте прямі вимірювання площі та об'єму можливі далеко не завжди. Можна визначити ці величини непрямими методами, якщо виміряти лінійні розміри тіл. Дуже корисно знати відповідні формули та вміти ними користуватися.
^ Площа прямокутника S = аb.

Площа круга S =πR2.^ Об'єм прямокутного паралелепіпеда V =abc


Дуже важливо також вміти виражати площу та об'єм у різних одиницях. Можна показати за допомогою рисунків, чому, напри­клад, 1 м2 = 100 дм2, а не 10 дм2, 1 м3 = 1 000 000 см3, а не 100 см:3.

^ Для одиниць площі: .

2 =(10дм) 2 = 100дм2.

2 = (100см) 2 = 10 000 см2.

2 =(1 000 мм) 2 =1000 000 мм2.

1км2 = (1000м)2 = 1000000м2.

Для одиниць об'єму:

3 =(10дм) 3 =1 000 дм3 = 1000 л.

3 =(100см) 3 = 1000 000см3.

1 м3 = (1 000 мм)3 = 1 000 000 000 мм3.

1км3 = (1000 м)3 = 1 000 000 000 м3.

Можна рекомендувати цікавий додатковий матеріал за темою цього уроку: наприклад, розповісти про стародавні одиниці довжи­ни (фути, лікті, аршини тощо). Ці одиниці найчастіше були «при­в'язані» до розмірів тіла людини. Отже, спочатку загальновизнаних еталонів не існувало. В результаті розміри однієї й тієї ж самої ділян­ки землі покупець і продавець могли вважати різними. Звичайно ж, це не сприяло розвитку торгівлі та ремесел.

^ Узагальнення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

 1. Скільки квадратних сантиметрів у 2 м ? У 50 дм ?

 2. Скільки кубічних метрів у 20 л? У 5000 см3 ?

Виконання лабораторної роботи № 4

Щоб уникнути перевантаженості уроку, доцільно, щоб учні поча­ли роботу на уроці, а закінчили її вдома і здали на наступному уроці.

^ Тема. Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні

Мета роботи: ознайомитися з методами і приладами для вимірювання довжин і площ.

Прилади і матеріали: лінійка; палетка; брусок; дріб (або горох); пшоно (або мак); голка; нитка (або дріт).

Теоретичні відомості

Виміряти діаметр маленької кульки дуже важко, але, якщо по­класти щільно в ряд 10-20 таких кульок, то довжина всього ланцюжка дорівнюватиме середньому діаметру однієї кульки (l0),помножено­му на число кульок (п): l = l0п,

Цей спосіб вимірювання розмірів малих тіл називається способом рядів. Чим більше кульок в ряді, тим точніший результат.^ ХІД РОБОТИ

1. Покладіть впритул до лінійки 10-15 горошин чи шротинок. Виміряй­те довжину ряду. Обчисліть діаметр однієї горошини чи шротинки. Результати вимінювань та обчислень занесіть до таблиці.

Дослід 1

l, см

п

l0,см

2. Визначте способом рядів середній діаметр зерен маку (пшона). Підказка: укласти щільно зернятка маку вам допоможе голка. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

Дослід 2

l, см

п

l0,см

3. Використовуючи спосіб рядів, визначте діаметр нитки. Підказ­ка: виток до витка намотайте нитку на олівець; п — кількість витків.Дослід 3

l, см

п

l0,см

 1. Виміряйте за допомогою лінійки довжину і ширину найбільшої грані сірникової коробки. Обчисліть її площу.

 2. Додаткове завдання. Виготовте саморобну палетку. Прості­ше за все зробити її з поліетиленової обкладинки від зошита. Розкресліть її на квадратики зі стороною 1 см. Палетка готова. Виміряйте з її допомогою площу найбільшої грані сірникової ко­робки. Результат запишіть. Порівняйте його з результатом дослі­ду, описаного в пункті 4.

 3. Дайте відповіді на контрольні запитання.

 1. Як, використовуючи лінійку, виміряти товщину десятикопієчної монети? Зробіть це. План дій і результат запишіть

 2. Виміряйте товщину аркуша вашого підручника з фізики. За­пишіть свої дії та отриманий результат.

7. Зробіть висновок за виконаною роботою.


Домашнє завдання

Прочитати матеріал за підручником; вивчити за конспектом; за­дачі 2.24, 2.26; додатково для бажаючих 2.46, 2.47

УРОК 7

Тема. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заря­джених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії. Енергія

Лабораторна робота № 5. «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів»

^ Мета уроку: сформувати початкові уявлення про типи взаємодій, про силу та енергію.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: ебонітова та скляна палички, папір, хутро або шерсть, керамічні магніти.

План уроку: 1. Самостійна робота.

 1. Взаємодія тіл. Види взаємодії. Сила. Інерція.

 2. Лабораторна робота № 5

^ ЗМІСТ УРОКУ

Контроль (самостійна робота «Вимірювання площі, об'єму»)

Варіант №1

1. (1 бал) Якою літерою позначають об’єм?

а) S; б)V; в) т; г)t.

 1. (І бал) Яким приладом вимірюють площу?

а) Мензуркою; б) термометром;

в) палеткою; г)секундоміром.

 1. (2 бали) За якою формулою можна обчислити площу круга

а) ; б); в); г).

4. (2 бали) Яка формула дозволяє обчислити об'єм прямокутного
паралелепіпеда?

а) ; б)

в) г)

5. (3 бали) Виразіть у кубічних метрах:
4600 л; 600 дм3; 800 000 мл.

6. (3 бали) Розташуйте в порядку зростання:

760000 см, 6 000 000 мм2, 0,5 км , 2м, 1500 дм

Варіант № 2

1. (1 бал) Якою літерою позначають площу?
а) S; б) V; в) m; г)t.

2. (1бал) Якимі приладом вимірюють об’єм?

а) Секундоміром б) термометром;

в) палеткою; г) мензуркою.

3. (2 бали) За якою формулою можна обчислити площу круга?

а) б) ; в) г)

4. (2 бали) Яка формула дозволяє обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда?

а) ; б) ; в) ; г)

 1. (3 бали) Виразіть у кубічних метрах:

7 400 л; 900 дм3 400 000 мл.

 1. (Збали) Переведіть у квадратні метри та розташуйте в порядку зменшення:

360 000 смг, 7 000 000 ммг, 0,2 км2, 6 м2 , 4 500 дм2

Вивчення нового матеріалу

Фізичні тіла можуть впливати одне на одне, тобто взаємодіяти. Результатом взаємодії може бути збільшення або зменшення швидкості руху тіл, зміна напряму руху. Всім вам добре відомо, як змінюється рух тенісної кульки після удару ракеткою або після відскоку від стола.

^ Чи мажете ви навести інші приклади взаємодій?

Виявляється, в природі існує не так уже й багато, основних типів взаємодій.

Демонструється електризація тертям і взаємодія заряджених тіл (притягання та відштовхування).

На даному етапі достатньо повідомити, що тіла, які беруть участь у такій взаємодії, називають зарядженими.

^ Чи не доводилося вам самим спостерігати аналогічні явища? Як ви гадаєте, чи може існувати лише один вид електричного заряду?

Діти доходять висновку, що ні: вони вже спостерігали як притягання; так і відштовхування заряджених тіл. Їм треба повідомити, що численні досліди підтвердили існування двох видів зарядів, які назвали позитивним і негативним. Заряди одного знаку відштовхують один одного, а заряди протилежних знаків притягуються.Можна нагадати учням, що на уроках фізики вже йшлося про електричні явища, в тому числі про блискавку. Також треба нагадати про магнітні явища..

Демонстрація взаємодії керамічних магнітів.

Існує фізична величина, яка дозволяє характеризувати взаємодію тіл. Цю величину називають силою.

^ Сила є кількісною мірою взаємодії тіл.

Перш за все треба підкреслити, що сила є величиною векторною, тобто характеризується чисельним значенням і напрямом. Це можна підтвердити відповідними прикладами (торкаючись ногою м'яча, що котиться, футболіст може прискорити його рух чи, навпаки, зупинити). У певних випадках треба також враховувати точку, в якій прикладено силу (можна запропонувати учням відкрити щільно зачинені двері, прикладаючи силу в різних точках).

^ Сила характеризується числовим значенням, напрямом, точкою прикладання.

Кожен з вас напевно вже чув про таку величину, як енергія.

Енергія є загальною кількісною мірою руху та взаємодії всіх видів матерії.

Енергію отримують цеглина яку піднімають на верхній поверх споруди, літак, який розганяється на злітній смузі. Кожне з тіл має внутрішню енергію (вона зростає, коли тіло нагрівається). Досить часто ми з вами використовуємо електричну енергію. Земля щосекунди отримує від Сонця світлову енергію. Існують й інші види енергії, про які ви дізнаєтеся пізніше.

Енергія не може зникати або з'являтися нізвідки. Всі процеси
в природі супроводжуються перетворенням енергії; наприклад, на гідроелектростанції енергія води, що падає а греблі, перетворюється на електричну енергію. У батарейках або акумуляторах хімічна
енергія перетворюється на електричну.

Які ще приклади перетворень енергії ви можете навести?

Вивчаючи фізику, ви дізнаєтеся лк можна використовувати різні види енергії для задоволення потреб людей.

^ Виконання лабораторної роботи №5

Тема. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів

Мета роботи: ознайомитися з методами вимірювання об'єму рідин,
твердих тіл правильної і неправильної форми газів.

Прилади і матеріали: мензурка, посудина з водою, відливна склянка,
порожня судина, набір твердих тіл.

Теоретичні відомості

Об'єм невеликого тіла можна виміряти за допомогою вимірю­
вального циліндра (мензурки). Для цього спочатку визначають ціну
поділки мензурки. Потім наливають у мензурку таку кількість води,
щоб тіло могло цілком зануритися в рідину. Визначають об'єм води.
Тіло, об'єм якого потрібно виміряти, опускають на нитці у воду і визначають загальний об'єм води і тіла. Знаходять об'єм досліджувано­го тіла як різницю цих двох об'ємів.Якщо тіло неправильної форми не вхо­дить у мензурку, то його об'єм визначають за допомогою відливної склянки {див. ри­сунок). Перед вимірюванням склянку на­повняють водою до рівня отвору відливної трубки. При зануренні тіла частина води, що за об'ємом дорівнює об'єму тіла, вили­вається. Визначивши мензуркою її об'єм, знаходять об’єм зануреного тіла у воду.

^ ХІД РОБОТИ

і. Виміряйте довжину, ширину та висоту дерев'яного бруска. Об числіть його об'єм.

Довжина І, см

Ширина b, см

Висота Н, см

Об'єм К,см

..

 1. Виміряйте місткість маленької посудини. Продумайте та за­пишіть план ваших дій, а також отриманий результат.

 2. Виміряйте об'єм тіла неправильної форми за умови, що його мож­на повністю занурити у воду. Запишіть план ваших дій та отри­маний результат.

 3. Виміряйте об'єм тіла неправильної форми за умови, що його не можна повністю занурити у воду. Запишіть план ваших дій та отриманий результат.

 4. Переверніть мензурку та занурте її в посудину з водою. Чому вода не заповнює мензурку? Визначте об'єм повітря в мензурці.

 5. Дайте відповідь на контрольне запитання: як за допомогою мензурки визначити об'єм однієї шротинки? Запишіть план ваших дій.

 6. Зробіть висновок за виконаною роботою.


Домашнє завдання

Прочитати матеріал за підручником; вивчити за конспектом; за­дачі 3.9, 3.11, 3.14, 3.20; додатково для бажаючих 2.49, 2.51.

УРОК 8

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Реклама:

Схожі:

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 iconНаказ №81 Про підсумки III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики
З них: 8 клас – 16 осіб; 9 клас – 27 осіб; 10 клас – 20 осіб; 11 клас – 42 особи. Учні виявили уміння розробляти алгоритми розв’язування...

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 iconФізика наука про природу 7 клас

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 iconОко. Вади зору. Окуляри. Фізика 7 клас

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 iconФізика 7 клас Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 icon2 клас м. Старокостянтинів – 2012 р
Дидактичні матеріали. Українська мова. 2 клас. – Воронковецька зош І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського району, 2012. – с

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 iconНаказ №105 Про підсумки III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. В обласному етапі взяли участь 79 осіб. З них: 9 клас – 22 особи;...

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 iconДо уваги керівникам методичних служб області, керівників навчальних закладів
Основи демократії" (11 клас). Для адресного безкоштовного забезпечення навчальними посібниками школярів „Громадянська освіта: основи...

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 icon2007 -2008 н р. 11 клас Завдання з мови
Спростуйте або аргументуйте вислів Цицерона "Неосвіченість ніч розуму, ніч безмісячна і беззоряна "

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 iconПрограма курсу «Основи інформатики. 7 клас» Автори: В. В. Володін, І. Л. Володіна, Ю. О. Дорошенко, Ю. О. Столяров Пояснювальна записка
Тому метою викладання пропедевтичного курсу „Основи інформатики” (7 клас), що є складником курсу „Основи інформатики та обчислювальної...

Уроки фізики 7 клас згідно підручника «Фізика 7 клас» за редакцією Л. Е. Гендештейна Харків, «Гімназія», 2007 iconФізика механіка вступ
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©tib.znaimo.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи